Äntligen ett fysiskt årsmöte

Efter två år av digitala årsmöten kunde vi äntligen genomföra ett årsmöte på plats på Veda.  

Som ni vet så är årsmötet klubbens högsta beslutande organ. På årsmötet informerade ordförande Ylva om klubbens verksamhet det gångna året. Därefter informerade kassör Ankie om hur klubbens ekonomi utvecklades under året. Konstaterades att klubbens ekonomi är god.  

Från revisorns granskning framkom att styrelsen skött sig bra och årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för årets som gått.

Förutom att ta del av information från året som gått och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen så fattade också årsmötet ett beslut om vilka som ska företräda medlemmarna under det kommande året.

När det gäller styrelsen så valde årsmötet följande personer:

Ylva Eriksson, ordförande till 2024
Cecilia Bergström Höök (nyval till 2025)
Christin Hanberg (nyval till 2025)
Isabella Hjalmarsson Vertovec (sittande till 2024)
Patrik Nygren (sittande till 2024
Ankie Segerljung (omval till 2025)
Malin Sundqvist (nyval till 2025)

Styrelsen fick årsmötets uppdrag att inom sig utse två suppleanter.

Till ordinarie revisor valdes Eva Björsbo och Susanne Rios valdes till revisorssuppleant. 

Till ledmöter i valberedningen utsågs Marie Ask, Louise Jansson och Malin Hamilton.

Under årsmötet så informerades även att Ungdomssektionen (USEK) framöver kommer representeras i styrelsen av Elsa Wikström med Ebba Bergström Höök som suppleant.

I anslutning av årsmötet diskuterades förslag på olika aktiviteter som klubben kan anordna under året.

Vill du läsa mer i de formella handlingarna som behandlades på årsmötet så hittar du dem på den här länken.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.