Årsmöten

Årsmötet är klubbens högsta beslutande möte. Det ordinarie årsmötet har vi en gång per år i februari och på mötet behandlas viktiga frågor för klubben. På årsmötet beslutar man också om klubbens medlemsavgift samt att vi där utser medlemmar till olika uppdrag, exempelvis styrelse, valberedning och revisor. 

Här hittar du protokoll från våra senaste årsmöten

Protokoll Årsmöte 2023

Protokoll Årsmöte 2022

Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte 2020