LOK-stöd

Vallentuna Ridklubb söker aktivitetsbidrag för sin medlemmar mellan 7-20 år hos kommun enligt gängse regler för kommunens aktivitetsstöd. Underlaget för ansökan om bidrag baserar sig på sammankomster som sker i föreningens regi. Underlaget för ansökan om LOK stöd baserar sig på antal ledarledda sammankomster, med minst 3 deltagare i varje grupp. Vallentuna Ridklubb har beslutat att subventionera ridpriset för sina medlemmar inom ovannämnd ålderskategori. 

Ansökan görs två gånger per år efter avslutad vår- respektive hösttermin.

För aktiviteter som inte avser den uppsuttna verksamheten vill klubben ha in aktivitetsredovisningen senast 15 januari för höstterminen samt 15 juli för vårterminen.

Vallentuna Ridklubb samarbetar med Vallentuna Ridskola 

För att Vallentuna Ridklubb ska kunna bedriva någon verksamhet i linje med sina stadgar, krävs det att klubben har tillgång till kvalificerad och godkänd ridutbildning samt hästar/ponnys. Som medlem erbjuds ridskoleverksamhet genom ett samarbetsavtal med Vallentuna Ridskola.

Läs mer om Kommunalt LOK-stöd