LOK-stöd

Vallentuna Ridklubb söker aktivitetsbidrag för sin medlemmar mellan 7-20 år hoskommun enligt gängse reglement och rutiner för Idrottslyftets LOK-stöd. Underlaget för ansökan om bidrag baserar sig på antal sammankomster som sker i föreningens regi. Underlaget för ansökan om LOK stöd baserar sig på antal ledarledda sammankomster, med minst 3 deltagare i varje grupp. Vallentuna Ridklubb har beslutat att subventionera ridpriset för sina medlemmar inom ovannämnd ålderskategori. 

Ansökan görs två gånger per år efter avslutad vår- respektive hösttermin enligt kommunens regler för aktivitetsbidrag.

Klubben vill ha in närvarokorten senast 2 veckor innan sista ansökningsdatum för varje period.

Vallentuna Ridklubb samarbetar med Vallentuna Ridskola 

För att Vallentuna Ridklubb ska kunna bedriva någon verksamhet i linje med sina stadgar, krävs det att klubben har tillgång till kvalificerad och godkänd ridutbildning samt hästar/ponnys. Även Ridskolan subventionerar lektionspriset för juniorer som rider på ridskolan för att dessa inte ska drabbas av om de är bosatta i kommunen eller inte plus en extra reducering för att hålla ett lägre pris för ungdomar.  Junioren betalar således alltid ett enhetligt pris oberoende bidragets storlek.

Mellan Klubben och Ridskolan finns även andra ekonomiska transaktioner, såsom att klubben betalar hyra för lokalen den använder för att bedriva avsutten verksamhet såväl anordna tävlingar. Dessa kostnader betalas dels via medlemsavgifter och dels via övriga intäkter som klubben kan få in i samband med arrangerande av tävlingar och sponsorer. Till grund för det finns ett samarbetsavtal mellan Ridskolan och Ridklubben. 

Läs mer om Kommunalt LOK-stöd