Motto, mål och vision

VÅR VISION

”Att med hög kompetens, stort engagemang, skickligt ledarskap, god etik och en stark vi-känsla ska vi vara ledande när det gäller att utveckla och förvalta regionens ryttare oavsett ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund.”

LÅT HJÄRTAT SLÅ FÖR VRK – vårt motto!

VÅRA MÅL

För att nå vår vision och leva den, har vi valt att sätta upp några övergripande mål för att möjliggöra detta. Alla medlemmar inkl närstående supporters är en absolut nödvändig och ovärderlig kraft för att uppnå våra gemensamma mål. 

Vallentuna Ridklubb (VRK) ska:

 • Vårda och fortsätta att utveckla varumärket Vallentuna Ridklubb så vi blir det självklara valet för ryttare i regionen.
 • Präglas av en stark och tydlig demokrati där alla ge möjlighet att delta och uttrycka sina åsikter.
 • Präglas av god hästhållning där hästens välbefinnande sätts i centrum.
 • I samabeta med Vallentuna Ridskola förhandla med kommunen och andra bidragsinsatser gällande anläggningens underhåll, säkerhet, utveckling med hänsyn tagen för både medlemmar och häst.
 • Ha ett säkerhetstänkande som genomsyrar all verksamhet.
 • Bygga på en gemensam ekonomi tillsammans med alla undersektioner inom VRK. Klubben ska skapa en sund och stabil ekonomi som gör föreningen självförsörjande.
 • Stimulera till att medlemmar utbildar sig inom ramen för verksamheten i syfte att skapa framtidens ledare.
 • Stimulera en aktiv barn- och ungdomsverksamhet där trivsel, engagemang och kamratskap står i fokus.
 • Ha en aktiv tävlingsverksamhet där vi arrangerar tävlingar inom både hoppning och dressyr på olika nivåer, från lokal till nationell status. Vi ska även främja tävlande och underlätta tävlande för våra medlemmar.
 • Utforma en klubbkänsla där vi verkar för medlemmarnas bästa och ökar intresset för medlemsengagemang.
 • Arbeta för att ledare och aktiva medlemmar tar hänsyn till varandra, kamrater, tränare, tävlingsledare, förälder och motståndare.
 • Utforma och informera om vilka policies som genomsyrar verksamheten för våra medlemmar och anhöriga.
 • Utvärdera verksamheten och skapa eventuella handlingsplaner genom en utvärdering som görs av styrelsen varje år. Detta i syfte att prioritera och ha rätt fokusområden för vår gemensamma klubb.