Valberedning

Medlemmarna i valberedningen utses av årsmötet. Ledamöter i valberedningen är:

Louise Jansson (sammankallande)
Marie Ask
Malin Hamilton