Valberedning

Medlemmarna i valberedningen 2022 är:

Louise Jansson (sammankallande)
Marie Ask
Malin Hamilton