Avbokning av lektion och igenridning

Avbokning av lektion

Avbokning av ridlektion görs endast via sms på telefon 070-736 31 87 senast kl 10:00 samma dag om du rider på vardagar och senast kl 18.00 dagen innan om du rider på lördagar. Vi ber alla att i möjligaste mån boka av lektionerna i god tid, så att ridskolan har möjlighet att planera hästarnas arbete. Detta är också en förutsättning för att vårt system för igenridning ska fungera.

Igenridning

Korrekt avbokad lektion kan ridas igen i likvärdig grupp och i mån av plats. Igenridningen kan bara ske under samma termin som frånvaron skett. Om man bokar av sin lektion enligt ovan finns också möjlighet att rida igen sin lektion i förväg och i mån av plats. Möjlighet att boka igenridning finns i vår stängda grupp på Facebook. Där finns också all info och regler ang. bokning.

Observera att igenriding alltid bara kan ske i mån av plats i likvärdig grupp och att det inte är någon garanti att kunna rida igen alla sina missade gånger.