Ridavgifter

Villkor för ridskolan

Alla som rider en eller flera gånger i veckan har ett ridabonnemang. Ridabonnemanget är personligt och kan ej säljas eller lånas ut. Medlem är alltid betalningsskyldig för hela den terminen den samme har bokat. Abonnemanget rullar på tills uppsägning sker via mail, senast en (1) månad innan pågående termins slut, vårtermin senast under vecka 21 och hösttermin senast under vecka 47.

Ej uppsagt ridabonnemang faktureras i enlighet med gällande terminspriser.

Terminsindelning och betalningstillfällen

Ridskolan är indelad i två terminer Hösttermin (18-20 ridtillfällen) och Vårtermin (22-24 ridtillfällen).

Fakturering sker fyra gånger per år, juni/juli, oktober, december och i mars. Detta som en service till våra medlemmar så att de inte behöver ligga ute med hela terminsavgiften. Anmälan till höstterminens ridning sker alltid i juni med en anmälningsavgift på 1000 kr till höstterminens ridning. Detta för att säkerställa sin plats till höstterminen. Anmälningsavgiften på 1000 kr dras av på totalbeloppet.

All fakturering sker via mail.

Ridavgifter

Klicka här för att läsa om våra aktuella ridavgifter.

Ridtid

Ridtid är den tiden man förfogar över sin tilldelade häst, 30, 45 eller 60 minuter. På den tiden ingår uppsittning, korrigering av stigläder och spännande av sadelgjord. Vi skrittar fram våra hästar och värmer upp dem. Därefter kommer en övning som följs av avslutning och skrittning. Därefter ställer vi upp och sitter av våra hästar på ridlärarens kommando. Därefter är ridtiden slut. Ridtiden föregås av tid då häst och utrustning förbereds. Efter ridtiden tas häst och utrustning om hand.

Uppsägning av ridabonnemang

Ridabonnemangets uppsägning ska ske via mail till Malin Hamilton senast 1 månad innan pågående terminens slut. VT senast vecka 21 och HT senast under vecka 47. Om platsen ej är uppsagd i enlighet med ovan regler debiteras minimum 4 veckors ridning.

OBS! Termin och betalningsperiod ska inte förväxlas. Man binder sig per termin, VT, HT, men terminen innehåller två betalningstillfällen, endast som en service för våra elever. Om ridningen avslutas under pågående termin är man betalnings skyldig för sin bokade plats till terminens slut. Ingen återbetalning av terminsavgifter sker.