Ridsporten eftersatt i Vallentuna Kommun

2006 beslutade Vallentuna Kommun att satsa 220 miljoner kronor på idrotten – inte en krona gick till ridsporten. Det trots att ca 20 000 barn- och ungdomar från Vallentuna med omnejd rider regelbundet i Vallentuna, eller ca 30 % av de unga flickor som regelbundet idrottar inom Kommunen. Dessutom får många unga med funktionshinder eller behov av rehabilitering, regelbunden hjälp av Vallentuna Ridskola.

Trots detta fortsätter satsningarna på annan idrott – aktuella investeringsobjekt/fritidsanläggningar i kommunen är t ex motionsspår i Bällstaberg; konstgräsplan på Össeby IP; nya omklädnadsutrymmen på Vallentuna IP (5,5 miljoner kr); upprustning av Kvarnbadet; idrottsplats södra Vallentuna…

Flera kommuner i Sverige har fått upp ögonen för hur eftersatt ridsporten är i förhållande till traditionella pojksporter som t ex fotbollen – ett exempel är Stockholms kommun som för ett antal år sedan satsade drygt 200 miljoner på att rusta upp sina ridanläggningar. Så här skriver Madeleine Sjöstedt, Kultur- och Fastighetsborgarråd i Stockholms Stad: 

”Ridsporten engagerar många flickor i Stockholm, och är dessutom en utmärkt ledarskola inför framtiden. Dessutom är det den viktig insats för att utjämna de historiska orättvisorna i hur mycket staden har satsat på idrotter som domineras av pojkar.”

(källa: http://madeleinesjostedt.wordpress.com/tag/ridanlaggningar/)

En annan som skrivit mycket om detta är Cecilia Widegren, Riksdagsledamot i Skaraborgs Kommun: http://www.moderat.se/web/Widegren_hastkronika.aspx.

Även Linköpings Kommun har gjort en översyn av ridsportverksamhetens framtid i kommunen. Utredningen genomfördes av Christina Risshytt-Collman förra hösten: http://www.linkoping.se/PageFiles/13321/Utredning_ridsporten_Linkoping_2010_slutlig.pdf?epslanguage=sv.

Det finns många goda exempel på åtgärder i andra kommuner och mot bakgrund av detta ville vi på Vallentuna Ridklubb och Vallentuna Ridskola träffa Kommunen för att ta reda på om de finns någon vilja att satsa på ridsporten i kommunen.

I början av veckan träffade vi Åke Uddén, Ordförande i Fritidsnämnden, tillsammans med representanter för bl a Fritidsförvaltningen för att inleda dialogen. Glädjande nog kan vi konstatera att det verkar finnas ett engagemang och en positiv syn på ridsporten i Vallentuna Kommun, även om vi väntar med att glädjas allt för mycket tills vi ser vilka beslut detta leder fram till.

Vi ser framför oss två spår där det ena handlar om omedelbara åtgärder av brister på Kommunens anläggning, Veda. Det andra handlar om ett långsiktigt strategiskt arbete där målsättningen är att kunna erbjuda en god miljö för uppsutten och avsutten utbildning, samvaro/fritidsgård för barn- och ungdomar, en god studiemiljö för gymnasiets ridsportinriktning, rehabilitering samt utveckling av ridverksamheten för funktionshidrade. Ridning är Sveriges största handikappidrott med ca 4 000 utövare.

 

Vi enades om att träffas igen under oktober månad för att följa upp ärendet.

 

Vi kommer att rapportera löpande här på hemsidan om hur ärendet behandlas.

 

Källor:

LOK-stöd statistik från Riksidrottsförbundet

Pressrelease från Vallentuna Kommun

Svenska Ridsportförbundet 

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.