Riksidrottsförbundet missgynnar ridsporten och vänder flickorna ryggen

”Idrottsrörelsen ska verka för att det kommunala stödet i dess olika former fördelas rättvist mellan olika grupper av idrottsutövare” skriver Riksidrottsförbundet i ”Idrotten Vill” från 2005 men uppenbarligen agerar de mot sina egna ord.

På senare tid har ridsporten debatterats i media och den ena orättvisan efter den andra uppdagats. Det har blivit oerhört tydligt för länets ridklubbar att Riksidrottsförbundet inte har förståelse för eller förmåga till rättvis fördelning av det statliga aktivitetsstödet, LOK-stödet.

Under våren 2012 har Vallentuna Ridklubb, som en av flera ridklubbar i länet, fått sina LOK-stöds ansökningar granskade och avslagna. Anledningen är att Riksidrottsförbundet anser att deltagartillfällen för ridlektionerna inte är bidragsberättigade om inte föreningen själv fakturerat ridavgifterna alternativt köpt ridtillfällen i sin helhet av ridskolan.

-”Det är beklagligt att Riksidrottsförbundets oförmåga att hantera förändringar på marknaden, slår så hårt på enskilda barn, ungdomar och funktionshindrade som är beroende av stödet för sin friskvård.” säger Anna Berggren, Ordförande i Vallentuna Ridklubb. ”Ridskoleavgifterna måste höjas och konsekvensen blir att många familjer inte längre har råd att låta sina barn rida, säger hon.”

-”Det handlar om hundra tusentals kronor som barn-och ungdomar, främst flickor, i länet går miste om på grund av detta.” fortsätter Anna Berggren. Hon ställer frågan till Jörgen Lövström, Verksamhetsledare LOK-stöd på Riksidrottsförbundet, om de gjort en konsekvensanalys av de regler de tillämpar och hur de slår på Ridsporten i synnerhet. Jörgen Lövström svarar ”Jag vet inte vad du menar med en konsekvensanalys. Vi har inte gjort någon analys av hur våra regler direkt påverkar rid föreningarna och/eller ridskolorna…”.

Det Riksidrottsförbundet och Jörgen Lövström troligen kommit fram till om de gjort en konsekvensanalys, är att en betydande andel av rid utbildningen i länet bedrivs i privat regi i tätt samarbete med en ideell förening. Föreningen har till uppgift att stödja sina medlemmar bl.a. genom subventionerade ridavgifter vilka finansieras av LOK-stöd, något som försvåras av den administrativa rutin och de regler som Riksidrottsförbundet instiftat och som ligger bakom alla de avslag som på senare tid drabbat föreningarna.

”Skulle den ideella föreningen göra såsom Riksidrottsförbundet kräver och ta på sig fakturering av ridavgifter för den privata näringsidkaren skulle det innebära slutet för föreningarna. Klubben skulle behöva deltidsanställa personal för att hantera en reskontra på drygt 600 medlemmar, skattepliktiga intäkter, sociala avgifter och källskatt” säger klubbens ordförande Anna Berggren.  ”Idag fungerar denna fakturering till en för oss rimlig kostnad samtidigt som administrationen hålls nere” fortsätter Anna.

Svenska Ridsportförbundet har sedan länge fört en dialog med företrädare för RF i syfte att få ett förtydligande när det gäller tillämpningen av reglerna för LOK-stödet för föreningar som samarbetar med extern ridskola. Vi har dock ännu ingen gemensam uppfattning i frågan, skriver distriktet på sin hemsida (http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/Stockholm/Ridskola/LOK-stod/).

Det är tragiskt att Ridsporten, Sveriges största flickidrott, återigen missgynnas på grund av okunskap och oförmåga att se hela perspektivet. I förlängningen kan det göra att flickorna tvingas sluta utöva sin sport eftersom det är för dyrt och att vi ökar segregationen mellan utövarna.

Om du vill veta mer om problematiken runt LOK-stöden i Ridsporten, kontakta;

Kicki Ronnerberg Bäckman, Chef för Förbund/Samhälle på svenska Ridsportförbundet,

tel: 0220-456 09.

Generella frågor om LOK-stöden besvaras av Riksidrottsförbundet tel 08-699 6150 (val 3)

Frågor om denna pressrelease och Vallentuna Ridklubbs hantering av frågan, besvaras av föreningens ordförande Anna Berggren, anna@vrk.nu.

 

Ladda ner en PDF av pressreleasen här.

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.