Funktionär vid våra tävlingar?

En viktig pusselbit för en lyckad tävling är insatserna från våra fantastiska funktionärer. 

Om du har Facebook, gå gärna med i vår Facebookgrupp VRK-funktionärer. Inför tävlingarna läggs förfrågningar ut om vilka som vill vara funktionärer. I den gruppen publiceras även dagsschemat för hur funktionärsuppdragen fördelas.