Världens andra digitala årsmöte

Nu har världens andra digitala årsmöte i just vår ridklubb genomförts. Vi hoppas nu att detta var det sista digitala årsmötet så att vi nästa år kan ses utanför våra skärmar. I år var vi 12 medlemmar som kopplade upp oss i avgående ordförande Maries digitala mötesrum för att behandla de punkter som fanns på dagordningen. 

Som ni vet så är årsmötet klubbens högsta beslutande organ. På årsmötet så behandlades bland annat klubbens verksamhet och vad som hänt kring ekonomin under 2021. Marie informerade i anslutning till punkten om det gångna året och att klubbens verksamhet även under 2021 präglades av coronapandemin. 

Från revisorns granskning framkom att styrelsen skött sig bra och årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för årets som gått.

Förutom att ta del av information från året som gått och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen så fattade också årsmötet ett antal beslut om vilka som ska företräda medlemmarna under det kommande året.

När det gäller styrelsen så valde årsmötet följande personer:

Ylva Eriksson, ordförande 
Isabella Hjalmarsson Vertovec, ord. ledamot
Camilla Karlsson, ord. ledamot
Patrik Nygren, ord. ledamot
Ankie Segerljung, ord. ledamot

Till ordinarie revisor valdes Eva Björsbo och Susanne Rios valdes till revisorssuppleant. 

Till ledmöter i valberedningen utsågs Marie Ask, Louise Jansson och Malin Hamilton.

Under årsmötet så informerades även att Ungdomssektionen (USEK) framöver kommer representeras i styrelsen av Sofia Persson och Alice Törebohm.

I anslutning av mötet så diskuterades förslag på olika aktiviteter som klubben ska anordna under året.

Vill du läsa mer i de formella handlingarna som behandlades på årsmötet så hittar du dem på den här länken

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.